O firme

Firma bau Ecosan s.r.o. vznikla ako slovenská alternatíva sanačných firiem zo zahraničia, ktoré na slovenskom trhu pôsobia už niekoľko rokov. Sanácie po požiaroch a vode vykonávame za rozumnú a výkonom primeranú cenu, pričom dodržiavame všetky pravidlá vzťahujúce sa k sanáciám škôd spôsobených ohňom a vodou v zmysle ekológie, technológie, hygieny a v neposlednom rade citlivo a z ohľadom na  poškodených jednotlivcov a firmy presne tak, ako to určujú pravidlá a predpisy platné v Európskej únii a vo vyspelých krajinách sveta. Ponúkame rýchlu pomoc pri uvádzaní poškodených objektov a technológií späť do reálneho života. Pomáhame znižovať dopad udalostí súvisiacich s požiarom a vodou na životné prostredie, na zdravie občanov a taktiež na finančnú stránku celej udalosti. Náš tým je špeciálne vyškolený a vedúci pracovníci majú dlhoročné skúsenosti so sanáciami po požiaroch a vode v zahraničí. Používame certifikované a overené materiály a technológie, ktoré sa osvedčili tak u nás ako aj v zahraničí.